• Projekční činnost
  • Zaměření optických tras
  • Zemní a montážní práce optických kabelů
  • Instalace chrániček optických kabelů
  • Majetkoprávní územní rozhodnutí
  • Geodetické zaměření trasy
  • Vypracování kabelové knihy
  • Vypracování dokumentace skutečného provedení
  • Poskytnutí digitálních podkladů průběhu technické infrastruktury společnosti Dial Telecom, a.s. pro projektové činnosti.

Profylaktické měření, pohotovostní servis 24/7/365 dní v roce zajištěný pěti středisky po celém území České republiky se servisní odezvou 6–24 hod.