Servis 24/7

Společnost Fiber Services zajišťuje nepřetržitý 24/7/365 dní v roce servis všech optických a metalických sítí, vyplívající z platných uzavřených smluv. Odstraňování veškerých poruch je realizováno v limitech daných v SLA.