Služby společnosti Fiber Services, a.s.

Projekční činnost

Projekční a poradenská činnost v oblasti výstavby optických sítí, včetně:

 • Majetkoprávní územní rozhodnutí
 • Geodetické zaměření trasy
 • Vypracování kabelové knihy
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení (DSP)
 • Poskytnutí digitálních podkladů průběhu technické infrastruktury společnosti Dial Telecom, a.s. pro projektové činnosti.

Instalace optických kabelů

 • Výkop a pokládka kabelových chrániček
 • Kalibrace a hermetizace HDPE trubek a mikrotrubiček
 • Instalace a montáž optických kabelů (svářecí automaty Fujikura FSM 40 a 60)
  • Standardní optické kabely
  • Mikrokabely
  • Svazky optických vláken

 

Měření optických tras

 • Reflektometrická metoda – EXFO FTB 200, 300, 400, 500 (SM, MM)
 • Transmisní metoda (PM) – EXFO FOT 930 (SM, MM)
 • Polarizační disperze
 • Chromatická disperze
 • Kontrola konektorů videomikroskopem
 • Zpracování měřicích protokolů

Servisní činnost

 • Profylaktické měření
 • Pohotovostní servis 24/7/365 dní v roce zajištěný pěti středisky po celé území České republiky se servisní odezvou  6 – 24 hod
 • Dispečink zajišťuje přijmout servisní případ v jakoukoliv dobu a zajištění výjezdu pohotovostní skupiny v dané oblasti.
 • Hotline 24/7/365 dní na základě SLA (NET4GAS, Dial Telecom)